Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.