Kwaliteit gegarandeerd

FlexWorx! stelt hoge eisen aan de interne organisatie, om onze uitvoering van dienstverlening op een zo hoog mogelijk service niveau te waarborgen.

Daarnaast is het van belang dat wij blijvend voldoen aan alle normen en kwaliteitseisen die synoniem zijn aan betrouwbaarheid, legaliteit en onze sociale betrokkenheid. Ook hier streven wij naar een optimale erkenning en bevestiging van derden en stellen ons daarom graag open voor de gerenommeerde instanties.

Onze kwaliteitscertificaten

FlexWorx! is volledig gecertificeerd en voldoet aan alle normen die gesteld worden door de onderstaande instanties. Kijk voor meer informatie op:

Instantie Omschrijving Website
SNA SNA - Stichting Normering Arbeid, hét keurmerk van de uitzendbranche op basis van NEN 4400-1 en NEN 4400-2 www.normeringarbeid.nl
VIA VIA - De vereniging van experts in Internationale Arbeidsbemiddeling www.via-eu.com
Qualitatis Qualitatis - Uitvoerende controle instantie voor de NEN-certificering www.qualitatis.nl
SKIA SKIA - Hét keurmerk Goed Werkgeverschap en Goede Huisvesting www.skia-eu.com
VCU VCU - Veiligheids en gezondheids checklist uitzend- en detacheringsbureaus www.vca.nl

Belastingdienst

FlexWorx! weet dat het niet leuker gemaakt kan worden. Dat is echter geen reden om niet met een correct betalingsgedrag om te gaan. Wij achten het onze plicht om, tijdig en volledig, aan onze verplichtingen uit hoofde van Loonbelasting of premies voor Volksverzekering en Werknemersverzekering te voldoen.

Bekijk hier ons actuele bewijs van goed betaalgedrag.

CAO

FlexWorx! hanteert als basis de NBBU CAO. In enkele gevallen, en/of in overleg met de opdrachtgever, kunnen daarvan afwijkende CAO verplichtingen van toepassing zijn. Tarieven komen in overleg met de klant tot stand. Afhankelijk van de branche, functies, de duur van de plaatsing, en het aantal flexwerkers dat geplaatst wordt zal op basis daarvan de loonsom en het tarief vastgesteld worden.

Tarieven

FlexWorx! hanteert als basis de NBBU CAO. Tarieven komen in overleg met de klant tot stand. Dit is afhankelijk van de functie, de duur en het aantal medewerkers wat wij mogen plaatsen.

Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.