În pofida angajamentului nostru asumat de a oferi întreținere și atenție constantă acestui site web, informațiile publicate pe acest site pot fi incomplete sau incorecte. Utilizarea oricărei informații obținute prin intermediul acestui site se face pe riscul utilizatorului.

Informațiile de pe site-ul web sunt completate periodic și oricând pot fi făcute modificări cu efect imediat și fără nicio notificare prealabilă.

Vizitatorii site-ului web nu au voie să publice nicio informație stocată pe acest site web sau să reproducă nicio informație în niciun mod fără permisiunea noastră. Aceasta include, în plus, reproducerea integrală sau parțială a informațiilor prin publicarea pe o rețea electronică (calculator).

Noi nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio daună, directă sau indirectă, de orice natură, care decurge din sau în orice alt fel legată de utilizarea acestui site web și/sau a informațiilor, dar nici pentru imposibilitatea temporară de consultare a site-ului și sau a informațiilor. În plus, nu suntem răspunzători pentru nicio daună, directă sau indirectă, care rezultă din utilizarea informațiilor obținute prin intermediul site-ului.

Site-ul respectă Regulamentul general privind protecția datelor. Orice date cu caracter personal furnizate nu vor fi utilizate în scopuri de marketing și nici nu vor fi revândute niciunei astfel de organizații, sub rezerva solicitărilor din partea unei autorități oficiale, în baza unor motive întemeiate, cum ar fi în cazul unei încălcări a legii.