Site-ul web este deținut și operat de FlexWorx!. FlexWorx! respectă confidențialitatea tuturor utilizatorilor site-ului său web și se asigură că orice informații cu caracter personal pe care le dvs. le-ați putea furniza sunt tratate cu confidențialitate și în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În momentul vizitării site-ului web, unele date tehnice sunt furnizate automat de la calculatorul dvs. la calculatoarele noastre, cum ar fi adresa IP utilizată de dvs., sistemul de operare, browser-ul de internet utilizat și (în unele cazuri) ultima pagină de internet vizitată. În plus, sunt prelucrate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod activ, cum ar fi numele, detaliile de contact și preferințele.

Scopurile prelucrării datelor

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi utilizate numai în următoarele scopuri:

 • pentru a vă putea contacta;
 • pentru a vă informa despre servicii/produse noi și/sau oferte ale FlexWorx!;
 • pentru îmbunătățirea site-ului web și a serviciilor furnizate de FlexWorx!;
 • pentru efectuarea de studii de piață pentru FlexWorx!;
 • Vă puteţi de asemenea revoca această permisiune în momentul în care nu mai doriţi să profitaţi de serviciile noastre. Vă puteţi dezabona prin uitschrijven@flexworx.nl

orice altă formă de prelucrare a datelor cu caracter personal are loc numai dacă v-ați dat consimțământul în acest sens pentru FlexWorx!. Acest consimțământ poate fi confirmat prin simplul fapt de a adresa o întrebare agenției FlexWorx!, indiferent dacă o faceți prin e-mail sau nu

Principiul general

Activitățile comerciale ale FlexWorx! se concentrează pe oferirea de șanse egale solicitanților de loc de muncă, indiferent de vârstă, sex, stare civilă, orientare sexuală, religie sau convingeri, rasă, origine etnică sau naționalitate.

În timpul recrutării și selecției, solicitanții de loc de muncă sunt tratați în mod egal, deoarece sunt evaluați numai pe baza unor criterii relevante funcției.

Obiectivul

Obiectivul acestei politici este de a oferi angajaților și părților terțe claritate și transparență cu privire la:

 • Modul în care FlexWorx! definește discriminarea/solicitările discriminatorii;
 • Punctul de vedere al FlexWorx! privind discriminarea/solicitările discriminatorii;
 • Acțiunile angajaților:
 • Ce acțiuni trebuie să întreprindă angajații în activitatea lor, în special în munca privind recrutarea și selecția (pentru a sprijini activitățile comerciale);
 • Unde se poate adresa angajatul pentru consultare și/sau pentru a întocmi un raport.
 • Responsabilitățile angajatorului;

Definiția discriminării

Definiția discriminării este următoarea: diferențierea directă sau indirectă a persoanelor în funcție de vârstă, sex, stare civilă, orientare sexuală, religie sau convingeri, rasă, origini etnice sau naționalitate. Discriminarea este, de asemenea, definită în mod explicit ca răspunsul la solicitările clienților de a face diferență între persoane, în timpul recrutării și selecției, pe baza unor criterii care nu sunt esențiale sau relevante pentru buna desfășurare a funcției.

Punctul de vedere al FlexWorx!
FlexWorx! respinge orice formă de discriminare.
Solicitările clienților de a lua în considerare anumite criterii în timpul recrutării și selecției, vor fi acceptate numai în cazul unei justificări obiective. Justificarea obiectivă se aplică în cazul în care selecția se face în funcție de anumite criterii:

 • Are un obiectiv legitim. Acest lucru înseamnă că există un motiv întemeiat legat de funcție pentru selecție pe baza anumitor criterii în timpul recrutării și selecției (un exemplu de scop legitim este siguranța);
 • Are ca rezultat atingerea obiectivului legitim; scopul scuză mijloacele;
 • Are o relație rezonabilă cu obiectivul; este proporțională cu obiectivul urmărit;
 • Este necesară pentru că nu există nicio altă cale, mai puțin distinctă, pentru atingerea obiectivul; criteriul de necesitate este respectat.

FlexWorx! nu va tolera discriminarea de către terți a niciunuia dintre angajații săi. Inclusiv a angajaților săi care lucrează sub instrucțiunile și supravegherea unui angajator.

Acțiunile angajaților

Angajații au propria responsabilitate de a fi atenți la clienții care fac solicitări de natură discriminatorie, de a recunoaște astfel de solicitări și de a se asigura ca aceste solicitări nu sunt respectate.
În cazul în care angajatul are dubii cu privire la faptul că există sau nu o justificare rezonabilă pentru solicitarea unui client de a lua în considerare anumite criterii în timpul recrutării și selecției sau dacă are întrebări cu privire la modul de soluționare a unei cereri, angajatul se poate consulta cu managerul operațional Ronald de Boer.
Dacă angajatul identifică discriminarea și dorește să o rezolve, dorește să raporteze practicile incorecte și comportamentul greșit și/sau are o problemă confidențială, acesta îl poate contacta pe Ronald de Boer. Dacă rezultatul nu este cel așteptat de angajat, acesta poate contacta managerul.

Responsabilitățile angajatorului

FlexWorx! este responsabil pentru:

Crearea unui mediu de lucru sigur, în care oamenii să se trateze cu respect, în care există loc pentru discuții constructive, iar comportamentul nedorit sub orice formă este prevenit și combătut;

Conștientizarea și implementarea prezentei politici privind discriminarea. Aceasta include asigurarea faptului că angajații:

 • Sunt informați despre politică și o cunosc deja. La angajare, politica le este partajată și citită cu atenție.
 • Au primit instrucțiuni corespunzătoare modului de identificare a discriminării și a solicitărilor discriminatorii.
 • Sunt pregătiți pentru situații în care se confruntă cu o solicitare discriminatorie și știu cum să gestioneze și să conducă conversația cu clienții.
 • Evaluarea și aprecierea prezentei politici.

Întrebări

FlexWorx! B.V., Stoelmatter 38, 2292 JL. Wateringen
E-mail: info@flexworx.nl și număr de telefon 010 522 64 94